English |   جمعه 13 فروردین 1395
  • آرشیو

گروه
شاخص امروز با کاهش 128 واحدی در عدد 62795 واحد متوقف شد
کشرق پس از برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام و انتخاب اعضای هئیت مدیره ، در قیمت ۵۶۳ تومان و با صف خرید بازگشایی شد .
سیمان کارون با بیش از ۷% افت در قیمت ۲۹۹ تومان بازگشایی شد .
داروسازی دکتر عبیدی با بیش از ۲۸% افزایش ، در قیمت ۱۳۶۲ تومان به تابلوی معاملاتی بازگشت .
امروز یکشنبه ، شاخص با رشد 35 واحدی در عدد 62923 واحد متوقف شد
سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ ایران‌ در قیمت ۲۴۹ تومان با ۲% افت بازگشایی شد . وساخت در اصلاحیه اولین پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳
بانک اقتصاد نوین در حاشیه ۲% منفی و قیمت ۱۸۰ تومان به گردونه معاملات بازگشت .ل
لازم به ذکر است ونوین در گزارش ۶ ماهه پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ ، سود هر سهم خود را با ۳۴% کاهش نسبت به گزارش قبلی ،مبلغ
قند مرودشت پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و تقسیم سود نقدی ۵۰ ریالی به ازای هر سهم ، با بیش از ۱۸% رشد در قیمت ۳۰۲ تومان به تابلوی معاملات بازگ
فخوز پس از ارائه تعدیل منفی ۳۴% و اعلام سود ۲۱۸ ریالی در گزارش ۶ ماهه پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲۶/۲۹ ، در قیمت ۲۸۲ تومان و با ۱%
فارس پس از برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و تقسیم سود نقدی ۵۰۰ ریالی به ازای هر سهم و تصویب افزایش سرمایه ۱۰۱.۷% از محل سود انباشته ، در حاشی
شاخص امروز با رشد 17 واحدی در 62889 واحد متوقف شد
ذوب صف خرید شد
نمادهای ثاخت ، ثپردیس ، ثشرق از جمله نمادهای مثبت گروه انبوه سازی تا این لحظه می باشند . ثرود در این لحظات در حاشیه ۴% ، با افزایش تقاضا و معاملات مثب
سیمان بهبهان در قیمت ۱۴۲۲ تومان با۲۱% افت به گردونه معاملات بازگشت .
  • Archive Article List