English |   جمعه 13 فروردین 1395
  • راهبردکلیة دفاتر متقاضی در تهران و شهرستان
ردیف

نشانی

تلفن

1

تهران-خیابان کریمخان-نرسیده به میدان 7 تیر - ساختمان46-طبقه 10-واحد19

88306141

88326931

2

مشهد- خیابان شهید دستغیب,روبروی اداره مسکن و شهرسازی جنب بانک سرمایه

3-05137638001

3

اصفهان خیابان چهارباغ بالا خیابان نظر شرقی ساختمان ملیکا طبقه سوم واحد 12

03136294805

4

يزد، ميدان آزادي، مجتمع ستاره، طبقه همكف، لاین فیروزه  پلاك1177

1-03516277690

5

مشهد –جوین نقاب حاشیه بلوارامام رضانبش امام رضا 21

05145222033

05145222315

6

تهران چهارراه ولیعصر ساختمان ابریشم طبقه 6 واحد 605

66977428